Pazarlama stratejisi

  • Sosyal Medya Danışmanlığı

    Sosyal medya yönetimi ve sosyal medya danışmanlığı artık günümüzün pazarlama stratejilerinin olmazsa olmazı oldu. Son birkaç yıl özellikle işletmelerin ve markaların pazarlama stratejilerini büyük ölçüde değiştirdiklerini hepimiz gözlemledik. Bu değişimler gelecekte de etkisini gösterecek ve pazarlama stratejilerinin hemen hemen tamamının geleneksel medya yerine Sosyal Medya üzerinden planlanması yapılıyor olacak....
  • Satıs ve Pazarlama Arasındaki Farklar

    Pazarlama ihtiyaç yaratır. Satış ise var olan ihtiyacı karşılar. Pazarlamacı net kazanca, Satıcı ise ciroya bakar. Satışın odak noktası üründür, Pazarlamanın odak noktası ise müşteri ihtiyacıdır. Satışta önce ürün üretilir, sonra da nasıl satılacağı düşünülür. Pazarlamada ise, öncelikle müşteri ihtiyaçları belirlenir sonra da bu ihtiyaçları karşılayacak ürün ve hizmetler...
  • Günümüzün Çok Kanallı Pazarlama Stratejileri

    2012 yılını yarılarken sosyal ağların ve mobil kullanım oranlarının artışıyla pazarlamacıların stratejik yöntemlerinin çok kanallı bir sistem üzerine taşındığı artık herkes tarafından kabul gören bir gerçek halini aldı. Çok kanallı sistem üzerinden bireyselliğe yönelip müşteri sadakatini sağlayan markalar kazançlı çıkarken tüketici farkındalığının da ne kadar önemli olduğu anlaşıldı. Bu...